Menu

DCM1500

Strujna klešta 1500A sa TRMS funkcijom

  • DC i AC struje do 1500A
  • True RMS merenje za veću tačnost
  • Velika čeljust strujnih klešta povećava bezbednost pri merenju na neizolovanim provodnicima
  • 750 V AC i 1000 V DC
  • Otpornost, neprekidnost i frekvencija
  • Peak, min/max i data-hold funkcije

DCM1500 nudi bezbednost prema standardu IEC 61010-1 CAT IV 600 V, meri do 1500 A AC ili DC i nudi 750 V AC i 1000 V DC merne opsege što ova strujna klešta čini  idealnim za upotrebu na električnim instalacijama, u održavanju, monitoringu ili proveri velikih AC ili DC električnih sistema ili opreme.

Velike pregledne cifre numeričkog prikaza upotpunjene su digitalnim bargrafom visoke rezolucije korisnim za praćenje i opažanje fluktuacija u merenju. Pozadinsko osvetljenje pomaže na slabo osvetljenim lokacijama kao što su distributivni razvodni ormani i slabo osvetljeni delovi postrojenja; a data-hold funkcija zadržavanja rezultata merenja, omogućava merenja na kablovima kojima je otežan pristup i gde bi inače bilo nemoguće videti prikaz rezultata na ekranu.