Menu
Proizvodi
Ispitivanje izolacije
AC ispitivanje izolacije
Instrument za dielektrično ispitivanje 50 i 100 kV AC

Instrument za dielektrično ispitivanje 50 i 100 kV AC

Instrument za dielektrično ispitivanje 50 i 100 kV AC

  • Omogućava ispitivanja u skladu sa ANSI A92.2 uz korišćenje kamiona sa korpom
  • 50-kV otcep sa dva strujna izlaza za ANSI A92.2 ispitivanje vodova pomoću kamiona sa korpom
  • Merenje izlazne struje sa zaštitnim kolom za merenja struje odvoda u skladu sa ANSI A92.2

Setovi za dielektrična ispitivanja 50/100 kV AC, su AC visokonaponski izvori za ispitivanje električne izolacije. Standardni sitem obuhvata upravljački orman, visokonaponski transformatorski sklop i sve potrebne kablove uključujući i kabl za uzemljenje i napajanje.

Ovi ispitni setovi sastoje se od visokonaponskih izvora opše namene pogodnih za dielektrična ispitivanja svih tipova električne izolacije. Oni takođe omogućavaju zaštićena merenja struje odvoda i pogodni su za za merenja faktora snage izolacije u kombinaciji sa mostovima namenjenim određivanju kapacitivnosti i faktora dielektričnih gubitaka.