Menu

HPG70-K

70 kV DC prenosivi VN ispitni sistem

  • Najviši nivo bezbednosti zahvaljujući potpuno izolovanom dizajnu
  • Odvojena kontrolna i VN jedinica
  • Kontinualno podesivi napon
  • Za VLF ispitivanje na SN kablovima, može se nadograditi VLF CR dodatkom

SebaKMT viskokonaponski ispitni set HPG 70-K je potpuno izolovan ispitni set za DC ispitivanje do 70 kV. Zahvaljujući svom potpuno izolovanom dizajnu ovaj sistem je idealan za laboratorijsku primenu ili ugradnju u merna kola. DC napon se dobija preko mostnog ispravljača, koji obezbeđuje vrlo malu talasnost ispitnog napona. Pored toga, DC napon se meri na sekundarnoj strani čime se obezbeđuje precizni izlazni napon.