Menu

830220-1 Identifikator faza na kablu

Identifikator faza na kablu

Dokumentacija proizvoda
  • Rad na niskom naponu
  • Napaja se iz AKU baterije
  • Meri napone do 30 kV

Model 830220-1 identifikator faza na kablu omogućava bezbedan i brz način za merenje napona i određivanje redosleda faza podzemnih distributivnih sistema korišćenjem kapacitivnih ispitnih tački na ugaonim kablovskim priključnim završnicama. Većina proizvođača visokonaponskog kablovskog pribora integriše kapacitivne ispitne tačke na njihove ugaone kablovske završnice. Ove ispitne tačke su namenjene za merenja.