Menu

EGIL

Analizator stanja prekidača sa jednim prekidnim mestom po fazi

  • Pogodan za ispitivanje vremena uključenja/isključenja i hoda kontakta na svim prekidačima sa jednim prekidnim mestom po fazi
  • Izuzetno lak za rukovanje i pouzdan
  • Dva odvojena vremenska kanala za merenja na pomoćnim kontaktima
  • Analogni merni kanali za pretvarače položaja ili opšta naponska/strujna merenja
  • Merenje statičke i dinamičke otpornosti sa SDRM201 priborom

EGIL je automatski analizator vremena uključenja-isključenja i hoda kontakta za srednjenaponske i visokonaponske prekidače u transformatorskim stanicama. Namenjen je za upotrebu na prekidačima snage sa jednim kontaktom po fazi. EGIL ima karakteristike koje se obično nalaze u mnogo složenijim sistemima za ispitivanje ali je izveden u mnogo manjim dimenzijama, jednostavniji je za upotrebu i cenovno je pristupačniji od drugih ispitnih sistema. Cena instrumenta je privlačna za manje snabdevače a idealan je kao dodatni instrument za službe održavanja u većim elektroprivrednim preduzećima kao i za elektroizvođače.