Menu

TM1800

Analizator stanja prekidača

 

 • Modularni dizajn - TM1800 se konfiguriše od strane korisnika sa devet različitih modula
 • Ugrađen PC sa CABA Local softverom - napredno ispitivanje sa predefinisanim planovima za ispitivanje prekidača (šabloni), pregledom merenja na terenu i analizom
 • DualGround™ ispitivanje korišćenjem DCM modula - povećana bezbednost, prekidač je uzemljen sa obe strane
 • Brzo i lako ispitivanje - Select-Connect-Inspect tok rada i "high level" korisnički interfejs
 • Grafički rezultati za brzu interpretaciju - pozicija kontakata u zavisnosti od vremena, struje namotaja
 • Interfejs za USB i Ethernet komunikaciju - za brzi bekap odnosno rezervnu kopiju, opciono veza sa LAN i štampač
 • CABA Win - za naprednu analizu podataka, interfejs baze podataka i uobičajena arhiva ispitnih rezultata

TM1800 je platforma instrumenata za održavanje prekidača, bazirana na više od 20 godina iskustva i preko 4 000 isporučenih analizatora stanja prekidača. Modularna konstrukcija omogućava konfigurisanje TM1800 za merenja na svim poznatim vrstama prekidača koji se danas koriste u elektroenergetici.

CABA Win

CABA Win is applicable for use together with the Circuit breaker analysers:

 • EGIL
 • TM1700
 • TM1800
 • TM1600 (obsolete)

CABA Win local can only be used with TM1700 and TM1800 circuit breaker analysers.

CABA Local - version R06D

Please follow the installation instructions contained within.

CABA Win version R06A

Please follow the installation instructions contained within.

CABAWIN_R06C__3423_379.zip
250,9 MB | 06.05.20