Menu

PCA2

Analizator stanja zaštite pod opterećenjem

  • Istovremeno ispituje ceo sistem (relej, prekidač, napajanje okidačke jedinice, strujni transformator, ožičenje itd.)
  • Snima celu sekvencu zaštite (pre, tokom i posle kvara, okidanja ili ponovnog uklapanja)
  • Snima kritično prvo okidanje 'first trip'™
  • Set za ispitivanje injekcijom sa ili bez opterećenja ili tajmer
  • Analizator prekidača pod opterećenjem ili bez
  • Oscilografski opšte namene ili registrujući merni instrument događaja sa COMTRADE izvozom
  • Brzi prenos podataka na PC preko USB -a

Razvijen u saradnji sa velikom Evropskom kompanijom za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, PCA2 sadrži napredan uređaj za injekciju struje zajedno sa registrujućim instrumentom događaja, velike memorije, visoke rezolucije i više kanala za struju/napon/kontakte. I funkcija injekcije i funkcija snimanja mogu biti korišćene zajedno ili potpuno nezavisno.

Svo upravljanje instrumentom odvija se preko ekrana osetljivog na dodir, u boji, visoke rezolucije. Ugrađeni štampač obezbeđuje odmah štampani izlaz. USB port omogućava brz i praktičan prenos rezultata na PC via 'pen drives'™ kao i korišćenje barkod čitača za brz unos podataka na licu mesta.