Menu

IDAX300 i IDAX350

Analizator za dijagnostiku izolacije

  • Automatizovano merenje i analiza sadržaja vlage, tangens delta/ faktora snage i provodljivosti ulja
  • Individualna korekcija temperature (ITC) za tangens delta/ faktor snage i provodljivost ulja
  • 40% brža merenja sa novim IDAX 5.0 SW
  • Pouzdana merenja u okruženjima sa visokim nivoom smetnji
  • Multifunkcionalni ispitni set za merenja na transformatoru

IDAX300 je veoma kompaktan instrument i koristi se sa eksternim računarom. IDAX350 ima ugrađeni računar ali se takođe koristi sa eksternim računarom.

Sa IDAX300 i IDAX350 obezbeđena je tačna i pouzdana procena stanja izolacije u transformatorima, izolatorima, generatorima i kablovima. IDAX sistem maksimalno povećava učinak aktivnosti održavanja, omogućavajući optimizaciju opterećenja i životnog veka.

IDAX300 i IDAX350 su manjih dimenzija, lakši i brži od svojih prethodnika IDA200 i IDAX206. Obezbeđuju bolju tačnost i imaju sposobnost pružanja pouzdanih podataka korišćenjem metode dielektričnog frekventnog odziva (DFR) takođe poznate kao FDS (Frekventno zavisna spektroskopija), za pouzdane ispitne rezultate u okruženjima sa visokim nivoom smetnji. Najsavremeniji softver čini ispitivanje lakšim i bržim, omogućavajući procenu sadržaja vlage i ulja transformatora za samo 22 minuta (20°C).

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Case Study on IDAX300 and VAX020
IDAX
IDAX Software
IDAXInstall-5-2-1.exe
47,2 MB | 26.02.21