Menu

FRAX99, FRAX101 i FRAX150

Analizatori frekventnog odziva

  • Najveći dinamički opseg i tačnost u industriji
  • Najmanjih dimenizija i najrobustniji FRAX instrument u industriji
  • Ispunjava sve međunarodne standarde za SFRA merenja
  • Napredna analiza i podrška u odlučivanju ugrađena u softver
  • Uvozi podatke iz drugih FRA ispitnih setova

FRAX serija analizatora frekventnog odziva (SFRA) otkriva potencijalne mehaničke i električne probleme koje druge metode ne mogu da otkriju. Velike komunalne kompanije i provajderi koriste FRA metodu više od jedne decenije. Merenje je lako za sprovođenje i zabeležiće jedinstvenu karakteristiku, otisak (engl. fingerprint) transformatora. Merenje se upoređuje sa referentnom "fingerprint" karakteristikom dobijenom pri prvom merenju i daje direktan odgovor da li na mehaničkim delovima ima promena ili ne. Odstupanja ukazuju na geometrijske i/ili električne promene unutar transformatora.

Frax
Frax 2.5 Software
FRAX-2-5-v2379.zip
60,7 MB | 19.11.19