Menu

Baker WinAST

Automatski sistem za ispitivanje statora

Dokumentacija proizvoda
 • Potpuno automatizovani instrumenti za ispitivanje kontrole kvaliteta za proizvođače motora, koji pokrivaju sva relevantna ispitivanja
 • Izrađen prema specifikacijama svakog kupca koristeći dokazane, pouzdane standardne komponente u dizajnu 
 • Standardna ispitivanja uključuju: AC i DC hipot (sa detekcijom mikro-luka za otkrivanje bilo kakvih kratkih spojeva prema zemlji – jedina dokazana metoda za precizno otkrivanje takvih kvarova), mogućnost ispitivanja prenapona, induktivnosti, korone i ispitivanje otpornosti sa temperaturnom korekcijom
 • Ispitivanje smera rotacije (opciono) za ispitivanje statora i namotaja polja
 • Može se konfigurisati sa nizom dodatnih mogućnosti ispitivanja
 • Visoko-osetljivo ispitivanje upravljano računarom, softver za analizu i generisanje izveštaja koje čini ispitivanje praktično automatskim
 • Sa aplikacijom baziranom na Microsoft Windows 7 sa intuitivnim korisničkim interfejsom vođenim menijima
 • Ispituje proizvodne procese kao i proizvode
 • Može se integrisati u potpuno automatizovane proizvodne linije sa automatskim uređajima i PLC komunikacionim interfejsom (ili od host računara)
 • Projektovan za dugogodišnju “robustnu” industrijsku upotrebu
 • Rekalibracija se može obaviti na licu mesta uz prilagođavanja softverskih koeficijenata preko jednostavnog menija (i korišćenjem ISO procedura)
 • Visokonaponska verzija Baker WinAST-a – HV WinAST – dostupna je za sprovođenje ispitivanja na kalemovima niske induktivnosti i statorima motora snage veće od 500 kW, ili napona višeg od 575 V AC.

Megger Baker Instruments projektuje i proizvodi sisteme za ispitivanje elektromotora za proizvođače originalne opreme (OEM) koji pomažu da se osigura da njihovi motori i namotaji ispunjavaju ili premašuju očekivanja kvaliteta koja OEM žele da postave sa svojim kupcima. Baker WinAST i Baker HV WinAST su polukastomizovane, potpuno automatizovane jedinice za ispitivanje elektromotora velike zapremine koje mogu da ispituju na hiljade motora, generatora ili namotaja dnevno, u zavisnosti od veličine i tipa motora ili korišćenih uređaja za ispitivanje

Ovi automatizovani sistemi za ispitivanje statora se koriste za ispitivanje AC motora veličine od frakcionih do 5000 KS kao i DC motora do oko 1500 KS. Proizvođači namotaja motora, statora, kalemova, naizmeničnih generatora (alternatora) i rotora koriste Baker WinAST da bi izbegli isporuku motora koji ne rade odmah po isporuci (Dead On Arrival) ili proizvoda koji se prerano pokvare ili ne funkcionišu nakon puštanja u rad.

Za razliku od drugih pristupa ispitivanju masovne proizvodnje, ovaj sistem ne zahteva glavni “master” namotaj za obavljanje rutinskih ispitivanja u proizvodnji, niti operater treba da podešava ispitne napone ili granice prolaznosti/neuspeha kada se proizvodnja prebaci na drugi model motora. Svi parametri ispitivanja su programirani u glavnu, „dobro poznatu“ datoteku podataka, i ta operaciju se može izvesti za nekoliko minuta. Kada se kreira glavna datoteka, od korisnika se traže sve potrebne informacije o datom proizvodu za ispitivanje, a kada se ispitivanje završi, datoteka se trajno čuva u okviru skladišnog prostora sistema od 160 GB.