Menu

BVM, BVM300 i BVM600

BVM300 i BVM600 instrumenti za monitoring napona baterije

  • Automatizuje merenje napona baterije tokom ispitivanja kapaciteta
  • Dizajn povezivanja u niz odnosno prsten “Daisy-chain” omogućava proširenje do 120 jedinica
  • Visoka tačnost i stabilnost za precizno prikupljanje podataka
  • Integriše se sa TORKEL Win i PowerDB Test Data Management softverom
  • Širok naponski opseg
  • Jednostavno podešavanje

Megger BVM je instrument za merenje napona baterije koji se koristi za ispitivanja velikih industrijskih AKU baterija koje se najčešće nalaze u transformatorskim stanicama, telekomunikacionim objektima i UPS sistemima u data centrima. Kada se koristi zajedno sa uređajem za ispitivanje pri opterećenju kao što je TORKEL, i softverom za upravljanje ispitnim podacima PowerDB i TORKEL Win, BVM omogućava korisniku da sprovede kompletno automatizovano ispitivanje kapaciteta baterije u saglasnosti sa IEC ispitnom metodom. Ispitivanje ispunjava takođe zahteve NERC/FERC .

BVM je projektovan u modularnoj formi gde se jedan BVM uređaj koristi za svaku bateriju ili “baterijsku posudu” u nizu koji treba ispitati. Jedan BVM za svaku bateriju povezuje se na sledeću zahvaljujući “daisy-chain” dizajnu obezbeđujući lako i ekonomično proširivanje kako bi se ispunili zahtevi ispitivanja za male do velikih sistema AKU baterija.