Menu

Fault Sniffer 2

Jednostavno lociranje kvara na kablovima u podzemnim niskonaponskim mrežama

  • Ušteda vremena i troškova: Potrošači mogu ostati povezani na mrežu tokom rešavanja problema. Nema prekida električnog napajanja.
  • Ušteda troškova: Nije potreban dobavljač usluga ili merna kola za ispitivanje kablova.
  • Izbegavanje grešaka: Tehnologija dva senzora otkriva prirodne gasove i upozorava korisnika. Ovo sprečava pogrešno tumačenje.

Uštedite vreme i novac! Pomoću FaultSniffer 2 "njušača greške" možete sami locirati kvarove na kablu. Brzo i pouzdano pronađite kvarove na kablu, bez potrebe za dobavljačima usluga ili mernim kolima za ispitivanje kablova.

Inteligentna tehnologija sa dva senzora takođe otkriva prirodne gasove i razlikuje ih od gasova pri sagorevanju. Ovo sprečava pogrešno tumačenje.