Menu

Oprema za električna ispitivanja - od elektrane do krajnjeg potrošača

Megger world of electrical test equipmentObimni Megger-ov proizvodni portfolio sadrži opremu za električna ispitivanja sa širokim rasponom primene u svakoj tački elektroenergetske mreže.  Od ručne niskonaponske opreme manjih dimenzija, kao što su višenamenski instrumenti za ispitivanje električnih instalacija, preko opreme za ispitivanje visokonaponskih električnih dobara, kao što su instrumenti za ispitivanje izolacione otpornosti, analizatori stanja prekidača i sistemi za ispitivanje relejne zaštite, do uređaja za ispitivanje stanja transformatora.

Megger projektuje i proizvodi prenosnu opremu za električna ispitivanja u fabrikama koje se nalaze u Nemačkoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji i SAD. Uz pomoć Megger-ovih proizvoda olakšava se instaliranje, poboljšava efikasnost, smanjuju troškovi i produžava vek vaših električnih dobara i dobara vaših klijenata.

Osnovana krajem 19. veka, kompanija je projektovala i izrađivala instrumente za ispitivanje i merenje, kojima se već decenijama vrše električna merenja sa ciljem preventivnog održavanja, otkrivanja i otklanjanja kvarova, kao i puštanja u rad. Megger-ovi proizvodi predstavljaju podršku korisnicima širom sveta kako bi se poboljšala efikasnost njihovih objekata i opreme, smanjili troškovi, produžio vek uređaja i, pomoću praćenja i analize, predvideli kvarovi i buduće performanse opreme. Kompanija sada ima predstavništva na brojnim lokacijama širom sveta, sa timovima za tehničku podršku i distributerima.

Saznajte još više o Megger-u...