Menu
Kompanija
O nama
Pravne napomene
Izjava o konfliktnim materijalima

Izjava o konfliktnim materijalima

Konfliktne materijale (posebno zlato, kalaj, tantal i volfram) Megger ne nabavlja direktno iz bilo koje oblasti Demokratske Republike Kongo (DRK) ili bilo koje druge zemlje, u kojoj prihodi od takvog materijala mogu direktno ili indirektno finansirati oružani sukob i građanski rat.
 
Megger Grupa primenjuje Kodeks Ponašanja Dobavljača, koji se posebno bavi upotrebom konfliktnih materijala i može potvrditi da nijedan proizvod proizveden u Megger proizvodnim pogonima ne sadrži takve materijale.
 
Dobavljači moraju da imaju politike koje će adekvatno obezbediti da materijali korišćeni u procesu proizvodnje ne finansiraju direktno ili indirektno terorizam, oružane grupe ili počinioce koji ozbiljno krše ljudska prava pojedinaca. Od dobavljača se zahteva da na zahtev stave na raspolaganje  lanac snabdevanja materijala radi inspekcijskog nadzora.

Ovu politiku propisuje i poseduje Odbor grupe Megger. Za svako odstupanje od nje potrebno je prethodno pisano odobrenje Odbora.

Dr Andrew Dodds - Direktor Grupe

(pogledajte rukovodstvo)