Menu
Kompanija
O nama
Pravne napomene
Inovacija i razvoj proizvoda u Megger-u

Inovacija i razvoj proizvoda u Megger-u

 Poslovni entuzijazam u oblasti ispitivanja i merenja

 

Naš poslovni entuzijazam najjasnije se ispoljava u završnom delu posla – kada nešto proradi kako treba i kada se nauči nešto novo. Dokaz za to možete pronaći u bogatom izboru novih proizvoda koji su vam postali dostupni u poslednjih nekoliko godina.

Svoj entuzijazam ulažemo i u poboljšavanje najsitnijih tehničkih detalja. Uz obiman proizvodni program, program inovacija i geografsko približavanje korisnicima, od Megger-ove inovacione strategije dobijaćete samo najbolje. Većina kompanija uvažava koristi od inovacija, ali ima i onih koji ih izbegavaju, plašeći se mogućih kvarova. Megger-ovi kulturološki i finansijski sistemi usklađeni su tako da obezbede stalan tôk inovativnih proizvoda. Prodaja, upravljanje proizvodima i funkcije inženjerstva prate proces inovacije novog proizvoda, koji se fokusira na tržišnu filozofiju poznatu kao "Glas korisnika". To omogućava tržišno vođenu inovaciju utemeljenu na potrebama korisnika.

Ubrzani razvoj se održava i vodi stalnim investiranjem u tehnologije, kao i dobrom prodajnom i marketinškom strategijom. U kompaniji Megger preovladava uverenje da je, dugoročno gledano, najbolji način da se obezbedi dobar kvalitet proizvoda i intelektualne svojine putem najboljeg mogućeg inženjeringa i proizvodnih objekata. Ključni procesi i ekspertiza odvijaju se interno. Inženjerski timovi se nalaze na lokacijama svih fabrika kompanije. Napredne proizvodne tehnologije, uključujući automatske mašine za talasno lemljenje i tehnologije robotske površinske montaže, doprinose opadanju troškova i povećanju kvaliteta.