Menu

Primene

Lociranje kvara na kablovima, ispitivanje kablova I dijagnostika

Megger vam pruža tačne i pouzdane informacije tokom ispitivanja i dijagnostike kablova kako biste potvrdili svoju odluku o održavanju kablova za napajanje.

 • Ispitivanja koja omogućavamo uključuju:
 • Lociranje kvara na kablovima
 • DC i AC ispitivanje izolacije
 • Ispitivanje izolacije VLF metodom
 • Ispitivanje plašta
 • Analizu parcijalnih pražnjenja, mapiranje i usluge ispitivanja
 • Reflektometriju u vremenskom domenu
 • Dijagnostiku tangens delta / faktora snage
 • Dielektrično ispitivanje

Zaštitni releji i sistemi relejne zaštite

Zaštitni releji i sistemi relejne zaštite - Megger pojednostavljuje obaveznu validaciju i ispitivanje rada energetske mreže. Bez obzira da li ispitujete starije elektro-mehaničke ili moderne uređaje u mreži u sladu sa  IEC 61850, naši proizvodi pružaju potrebne performanse, a pritom su i dalje prenosivi za ispitivanje u realnim uslovima. Ispitivanja koja omogućavamo uključuju:

 • Složena trofazna ispitivanja
 • Monofazno ispitivanje
 • Primarno i sekundarno ispitivanje relejne zaštite

Prekidači

Megger nudi podesiva, prilagođena rešenja koja osiguravaju da možete odrediti mehaničko i električno stanje  prekidača bez potrebe za skupim i ometajućim demontažama, bilo da je reč o niskom ili visokom naponu. Ispitivanja koja omogućavamo uključuju:

 • Merenje prelaznih otpornoti na kontaktima
 • Ispitivanje vremena uključenja /isključenja
 • Ispitivanje hoda kontakta
 • Merenje dinamičke otpornosti
 • Vibracije
 • DualGround metodu

Ispitivanje i dijagnostika na transformatorima

Uz najširi asortiman opreme za ispitivanje transformatora u industriji, Megger vam omogućava da sprečite kvarove i upravljate životnim ciklusom vaše najskuplje opreme, obavljajući celovitu procenu stanja vaših transformatora. Ispitivanja koje omogućavamo uključuju:

 • Otpornost namotaja
 • Merenje odnosa transformacije
 • Ispitivanje izolacionog ulja
 • Ispitivanje dinamičke otpornosti
 • Analizu frekventnog odziva
 • Merenje dielektričnog frekventnog odziva
 • Usluge ispitivanja parcijalnih pražnjenja

Instalacije niskog napona

Megger je osnovan na svojim proizvodima za ispitivanje izolacije, a prvi instrument je razvio Sydney Evershed pre više od 130 godina. Sve do danas, naša oprema se suprotstavlja izazovima u stvarnom okruženju, radeći bezbedno kako bi zaštitila operatere, štedeći vreme i novac. Ispitivanja niskonaponskih instalacija uključuju:

 • Ispitivanje izolacije
 • Ispitivanje neprekidnosti
 • Impedansu petlje kvara
 • RCD zaštitu
 • ispitivanje uzemljenja
 • PAT ispitivanje

Opšte električno ispitivanje

Megger nudi veliki katalog ispitnih instrumenata opšte namene koji se koriste u raznim primenama. Svaki instrument je dizajniran tako da vam olakša posao i pomogne vam u postizanju najboljih performansi. Opšta elektična ispitivanja uključuju:

 • Otpornost izolacije 5, 10 i 15 kV
 • Merenje malih otpornosti i ispitivanje neprekidnosti
 • Kvalitet napajanja
 • Parcijalna pražnjenja online i offline
 • Ispitivanje opterećenja baterije i impedanse ćelije

Ispitivanje motora i generatora

Megerov asortiman statičkih i dinamičkih analizatora motora / generatora može brzo proceniti stanje motora i njegovih namotaja i dati značajan doprinos svim ekonomskim programima održavanja koji se zasnivaju na stanju.

 • Ispitivanja koja omogućavamo uključuju:
 • Ispitivanje izolacije namotaja statora i rotora
 • Prenaponsko ispitivanje
 • Otpornost namotaja
 • Ispitivanje opterećenja
 • Online i offline ispitivanje
 • Kvalitet napajanja