Menu

Patenti

Mnogi naši proizvodi koriste tehnologiju ili dizajne koji su zaštićeni pravima intelektualne svojine, uključujući patente ili registrovane dizajne koji se prijavljuju, objavljuju ili dodeljuju - lista patenata Megger Instruments Limited,

Ovaj dokument treba da ispuni zahteve iz člana 15 Zakona o intelektualnom vlasništvu iz 2014. godine  i da služi kao referenca na prava intelektualne svojine u različitim zemljama u kojima se primenjuju patenti ili registracija dizajna.