Menu
Kompanija
O nama
Šta radimo
Inovacija i razvoj proizvoda

Inovacija i razvoj proizvoda

Megerova reputacija je prepoznata kao vodeća na tržištu. Međutim, njeno održavanje zahteva da stalno revidiramo, inoviramo i po potrebi zamenimo ono što radimo i kako to radimo, tako da naš brend, proizvodi i usluge ostanu relevantni i poželjni.

Ovaj tekući proces samoevaluacije uključuje vrednosti na kojima je Megger zasnovan. One vode naše principe rada, naše etičke i moralne standarde unutar kompanije i u našim poslovnim odnosima.