Menu

Istorija

Megger

Po Sydney Evershed-u

Tvorac opreme za ispitivanje izolacije

1889

Sydney Evershed je izumeo instrument za ispitivanje izolacije.

Osnovan je Evershed & Vignoles (UK)

1903

“Megger” je registrovan kao robna marka

Prvi multimetar

1923

AVO Meter, prvi svetski multimetar.

James G Biddle Co osnovan u SAD

1936

James Biddle je bio uvoznik Megger-ovih instrumenata za ispitivanje izolacije, a kasnije je započeo proizvodnju instrumenata za ispitivanje sa visokim ispitnim naponom. Tradicija visokonaponskog ispitivanja nastavlja se u prelepom Nacionalnom parku Valley Forge u Pensilvaniji, gde se sada nalazi Megger-ovo glavno sedište za opremu za lociranje kvara na kablovima i opremu za ispitivanje transformatora.

Prvi instrument za lociranje kvarova na kablovima

1946

Prvi instrument za lociranje kvarova na kablovima kompanije James Biddle Inc.

Osnovan je Multi-Amp

1951

Multi-Amp sa sedištem u Dallasu u Teksasu fokusira se na opremu za ispitivanje releja i prekidača.

Prodat milioniti AVO metar

1965

Tokom leta ove godine u Doveru je proizveden milioniti AVOmetar (Model 8 Marka 3). Prvi instrument za ispitivanje faktora snage izolacije.

AVO preuzima Evershed i Vignoles (Megger)

1968

AVO preuzima Evershed i Vignoles (Megger)

Prvi prenosni instrument za ispitivanje releja

1976

Progamma lansira prvi prenosni instrument za ispitivanje releja.

Mikroprocesorski upravljan analizator prekidača

1984

Prvi sistem za ispitivanje prekidača sa mikroprocesorskim upravljanjem.

Prvi instrument za trofazno ispitivanje releja

1988

Prvi instrument za trofazno ispitivanje releja Freja RTS. PAX lansira prenosni analizator koji koristi metodu dielektričnog frekventnog odziva za ispitivanje transformatora.

Thissen-Bornemisza Group Švajcarska

1991

TBG je industrijski konglomerat u privatnom vlasništvu, sa sedištem u Švajcarskoj. Thissen-Bornemisza Group kupuje sve kompanije u AVO grupi.

Megger, Biddle i Multi-Amp

1995

Megger, Biddle i Multi-Amp se udružuju.

AVO International

1999

AVO International je preimenovan u Megger.

Programma (Švedska) pridružuje se Megger grupi

2007

Lociranje kvarova na kablovima. Prvi ureðaj za lociranje kvarova na kablovima velike udarne energije od 2000 J.

PAX (Švedska)

2008

PAKS (Švedska), specijalni instrumenti za dijagnostiku transformatora, pridružuje se Megger grupi.

SebaKMT se pridružuje Megger-u

2012

SebaKMT Group (Nemačka), svetski lider u lociranju kvarova na kablovima, ispitivanju i dijagnostici, se pridružuje Megger Grupi. Uključuju podružnicu HDW (SAD) specijalizovanu za lociranje kvarova.

Laboratorija za VN ispitivanje

2015

Otvorena istraživačka laboratorija Radeburg (Nemačka).

Multifunkcionalni ureðaj za za ispitivanje transformatora

2016

Revolucionarni TRAX, multifunkcionalni ureðaj za ispitivanje transformatorskih stanica.

Baker Instruments se pridružuje Megger Grupi

2018

Inovatori u električnom ispitivanju motora i generatora.

Power Diagnostix se pridružuje Megger Grupi

2019

Vodeéi svetski autoritet i isporučilac proizvoda i usluga posvećen merenju i monitoringu parcijalnih pražnjenja na visokonaponskim instalacijama kao što su trafostanice.