Menu
Kompanija
Zapošljavanje

Zapošljavanje

Pogledajte naše nove poslove i otvorena radna mesta u Velikoj Britaniji.

Ako se prijavljujete preko interneta, navedite naziv radnog mesta u temi e-poruke.

Megger je poslodavac koji vodi računa o jednakim uslovima zapošljavanja za sve. 

 

Informacije namenjene agencijama za zapošljavanje

Naši uslovi su sledeći:

  • Zapošljavanjem rukovodi Odeljenje za ljudske resurse – Sarah Taylor (01304 502206) ili Lynne Quint (01304 502288).    
  • Sve prijave i biografije treba slati na e-adresu ukrecruitment@megger.com , kako bi se omogućilo da se one odmah evidentiraju.
  • Smatramo da primarna agencija za upoznavanje kandidata treba da bude istovremeno i ona koja će voditi razgovore, obrađivati ponude i utvrđivati cenu rada. 
  • Kandidati koji se obrate direktno rukovodiocima, a ne Odeljenju za ljudske resurse, možda neće biti evidentirani, što bi moglo da utiče na izbor koji napravi primarna agencija.       
  • Obavestićemo vas ako je prijava vašeg kandidata već evidentirana kod nas preko druge agencije.
  • Upoznavanje kandidata u primarnoj agenciji važi samo za aktivni posao ili radno mesto, ali ne i za buduće prilike za zapošljavanje.   
  • Iznose zarada potvrdiće Odeljenje za ljudske resurse, i NE TREBA da ih oglašavaju agencije.