Menu
Kompanija
Novosti

Novosti

IPS

Megger i IPS Group najavljuju strateško partnerstvo

Dover, UK, & Munich, Germany, September 8th, 2021 – Megger Group ('Megger') and IPS Group ('IPS') jointly announce that they have reached a definitive agreement to work together as strategic partners combining both their experience and product lines to create new value for the electrical supply industry. The agreement includes Megger taking an equity stake in IPS.

Saznajte više
IDAX322

Postizanje uspeha metodom dielektričnog frekventnog odziva (DFR) u svim primenama

Vlaga koja se akumulira u sistemima za izolaciju papir-ulje može generalno dovesti do stvaranja mehurića i degradacije mehaničke čvrstoće celuloze i dielektrične čvrstoće ulja. Metoda dielektričnog frekventnog odziva (DFR) je merna tehnika u kojoj se kapacitivnost i gubici (faktor dielektričnih gubitaka ili tangens delta) mere u širokom frekventnom opsegu...

Saznajte više
Utility week RS

Izveštaj Napredak u monitoringu parcijalnih pražnjenja

Održavanje neprekidnosti napajanja je od vitalnog značaja za uspeh svakog operatora prenosnog sistema, što znači da je potrebno osigurati da visokonaponska oprema radi sa optimalnom efikasnošću. Parcijalna pražnjenja - niskoenergetska električna pražnjenja koja se mogu pojaviti u bilo kom izolacionom medijumu – mogu međutim postepeno oštetiti električnu izolaciju u transformatorima, razvodnim aparaturama, generatorima, motorima, kablovima i drugoj električnoj opremi. Troškovi naknadnih kvarova će verovatno biti mereni neplaniranim prekidima napajanja, propuštenim ciljevima u pogledu performansi i regulatornim kaznama - ili čak možda požarima, eksplozijama i ozbiljnim povredama.

Saznajte više
LVI

Ispitivanje električne energije

Budite u toku sa našom najnovijom ponudom opreme za ispitivanje električne energije

Saznajte više
BALTO STEVO Electric

Megger kupuje BALTO asortiman proizvoda

Megger sa zadovoljstvom objavljuje akviziciju BALTO linije proizvoda od kompanije STEVO Electric bvba (Belgija).
Saznajte više
COVID19

COVID-19 Coronavirus: Customer update

Svi se stalno prilagođavamo uticajima vezanim za pandemiju COVID-19, posebno jer se situacija i dalje brzo razvija, zahtevajući od nas da svaki dan preispitujemo nove informacije i reagujemo u skladu sa njima, kako bismo zaštitili naše zaposlene, kupce, partnere i zajednice.

Želimo da vas uverimo da radimo sve što je u našoj moći kako bismo vam omogućili nastavak poslovanja kao i obično. Jedna od najvećih snaga Megger-a su naši zaposleni, posvećeni pružanju usluge i podrške našim kupcima u cilju održavanja pouzdanosti njihovih elektroenergetskih sistema i kritičnih resursa.

Saznajte više
Power Diagnostix

Megger preuzima Power Diagnostix

Megger, globalni ekspert za električnu ispitnu opremu, kupio je Power Diagnostix iz Aachena, Nemačka, lidera u razvoju i proizvodnji opreme za dijagnostiku na VN, kao i u pružanju dijagnostičkih usluga za visokonaponske instalacije.

Saznajte više

Predstavljamo Vam biltene "Upravljanje životnim vekom transformatora"

Predstavićemo Vam Megger biltene "Upravljanje životnim vekom transformatora" (engl. Transformer Life Management, skr.TLM) i kako vam oni mogu pomoći:

Kako bi pomogao formiranje, proširivanje, održavanje i organizaciju korporativne i lične tehničke biblioteke, Megger je razvio seriju biltena „Upravljanje životnim vekom transformatora“ (skr. TLM bilteni )koji  opsežno pokrivaju osnove upravljanja životnim vekom transformatora. Bilteni pokrivaju teme od sadržaja vlage u ulju transformatora do brojnih električnih ispitivanja za procenu stanja transformatora ili mernih transformatora. Sadržaj vlage u ulju transformatora na primer, je izuzetno opširna tema, tako da pregled sumarnih publikacija koji obrađuju tu temu ima veliku vrednost. Kada bi sakupili  sva izdanja koje možete pronaći o toj temi, Megger TLM bilteni bili bi pogodni za istaknuto mesto svake zbirke koja se bavi ovim predmetom.

Saznajte više
Equipment for testing transformers

Kompletno rešenje za ispitivanje transformatora

TRAX220, pored toga što je višenamenski ispitni set lak za rukovanje, sa svojih 32 kg u prenosnom koferu predstavlja najlakši ispitni set ovog tipa i može se transportovati i vazduhom, kao predati „check-in“ prtljag. Kada je reč o ovakvim ispitnim setovima, nema kompromisa po pitanju performansi i obezbeđeni su rezultati koji su podjednako tačni i pouzdani kao i rezultati dobijeni korišćenjem pojedinčnih instrumenata.

Saznajte više
DLRO100 digital low resistance ohmmeter

Novi DLRO100 mikroommetri rade za vas

Novi digitalni ommetri za male otpornosti kompanije Megger, DLRO100, su prenosivi lagani instrumenti sa ispitnom strujom od 100 A. Mogu se isporučiti sa internim punjivim litijum jonskim baterijama koje obezbeđuju dovoljno napajanje za do 200 manuelnih/automatskih ispitivanja sa samo jednim punjenjem.  Na ovaj način korisnicima je olakšano ispitivanje malih otpornosti velikim ispitnim strujama na bilo kojoj lokaciji, čak i kada ne postoji pristup mrežnom napajanju.

Saznajte više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • Prikazivanje stavke (stavki) 1 - 10 od 41 ukupno