Menu
Kompanija
Novosti
Kompletno rešenje za ispitivanje transformatora

Kompletno rešenje za ispitivanje transformatora

Equipment for testing transformers

TRAX220, pored toga što je višenamenski ispitni set lak za rukovanje, sa svojih 32 kg u prenosnom koferu predstavlja najlakši ispitni set ovog tipa i može se transportovati i vazduhom, kao predati „check-in“ prtljag. Kada je reč o ovakvim ispitnim setovima, nema kompromisa po pitanju performansi i obezbeđeni su rezultati koji su podjednako tačni i pouzdani kao i rezultati dobijeni korišćenjem pojedinčnih instrumenata.

Optimizovani za ispitivanje transformatora i opšte ispitivanje transformatorskih stanica, TRAX ispitni sistemi imaju mogućnost sprovođenja više od 20 različitih ispitnih funkcija uključujući, na primer, merenje otpornosti namotaja, odnosa transformacije, pobudne struje, impedanse kratkog spoja, faktora dielektričnih gubitaka i kapacitivnosti, frekventni odziv gubitaka od rasipanja, kao i ispitivanje strujnih i naponskih transformatora, i analizu vremena uključenja-isključenja i hoda kontakta za srednjenaponske i visokonaponske prekidače.

Kod ovih ispitnih sistema omogućeno je generisanje struja i napona u širokom opsegu i merenje sa visokom preciznošću. TRAX220 ima maksimalnu vrednost naizmenične struje na izlazu od 200A, dok je kod TRAX280 ta vrednost  800A. Za oba ova uređaja ove vrednosti struja na izlazu mogu biti povećane na 2000A sa opcionim pojačavačem struje - busterom. Korisnici imaju izbor između potpuno manuelnog upravljanja ili ispitivanja vođenog ugrađenim TRAX „aplikacijama“.

Ostale ključne karakteristike MEGGER novih i inovativnih TRAX ispitnih setova uključuju najsavremenije metode  merenja otpornosti namotaja transformatora, sa ispitnim strujama do 100A true DC,  pri naponu usaglašenosti do 50V; dinamička merenja na regulatoru napona (OLTC); izuzetno suzbijanje smetnji kako bi se obezbedila tačna očitavanja čak i u razvodnim postrojenjima pod naponom sa visokim nivoom šuma; širok opseg radnih frekvencija od 5 do 500Hz (1 do 500Hz za merenja faktora dielektričnih gubitaka/tangens delta); individualnu korekciju temperature kod merenja korišćenjem Megger patentirane tehnologije; i automatsku detekciju zavisnosti od napona, što je još jedna jedinstvena karakteristika pokrivena patentima kompanije Megger.

Kako bi se osigurala maksimalna bezbednost operatera, svi TRAX ispitni setovi sdrže u sebi detekciju zemljospoja, dvostruku blokadu i funkcije za brzo pražnjenje induktivnih mernih objekata. Predviđeno je i povezivanje opcionog upozoravajućeg svetla.

Megger TRAX serija multifunkcionalnih setova za ispitivanje transformatora i transformatorskih stanica trenutno obuhvata tri modela. TRAX220, sa maksimalnom izlaznom strujom od 200A, TRAX280 sa maksimalnom izlaznom strujom od 800A, imaju ugrađene ekrane u boji osetljive na dodir kao korisnički interfejs i za prikaz rezultata ispitivanja. TRAX219 ima funkcije slične funkcijama TRAX220 ali nema ekran osetljiv na dodir i projektovan je za rad sa eksternim računarom.

Uređaji koji su na raspolaganju za korišćenje sa TRAX ispitnim setovima uključuju TDX120 za merenja faktora dielektričnih gubitaka (tan delta) i kapacitivnosti, TSX130 za trofazna merenja na transformatorima, i TCX200 za ispitivanja sa velikim vrednostima ispitnih struja do 2000A.

Za više informacija kliknite ovde.