Menu
Kompanija
Novosti
Kontrolišite naprezanje izolacije

Kontrolišite naprezanje izolacije

MIT400 Mk 2 handheld insulation testers

Sa najnovijom serijom MIT400 Mk 2 ručnih instrumenata za ispitivanje izolacije kompanije Megger garantovani su pouzdani ispitni rezultati u izuzetno širokom opsegu primena. Kod ovih novih instrumenata  ispitni naponi stabilizovani su funkcijom povratne sprege čime je obezbeđeno da se ispitivanja uvek sprovode prema specifikaciji, ali i to da je rizik oštećenja na električnim kolima i komponentama usled prenapona, sveden na minimum.

Pored ispitivanja električnih instalacija, instrumenti nove serije pogodni su u primenama koje uključuju ispitivanje kablova, ispitivanje motora, održavanje u auto industriji, verifikaciju imunosti na  elektrostatičko pražnjenje (ESD), ispitivanje upravljačkih panela i upotrebu u avio industriji.

Serija trenutno obuhvata četiri modela. MIT400/2 je osnovni instrument sa konkurentnom cenom za ispitivanje izolacije na 250V, 500V i 1000V. Kod MIT410/2 postoje još 2 ispitna napona od 50V i 100V kao i merenje indeksa polarizacije (PI) i koeficijenta dielektrične apsorbcije (DAR).

MIT420/2 i MIT430/2 imaju sve funkcije kao i MIT410/2, ali i neprocenjivu novu funkciju regulisanog ispitnog napona, koji se može podesiti u koracima od 1 V u mernom opsegu od 50V do 1000V. Ova karakteristika omogućava da se ispune specifični zahtevi ispitivanja izolacije kada standarni ispitni naponi nisu odgovarajući.

MIT420/2 i MIT430/2 takođe imaju funkcije za interno memorisanje rezultata, koji se naknadno mogu preuzeti preko bežične Bluetooth konekcije kod MIT430/2.

MIT420/2 i MIT430/2 imaju mogućnost ponovnog punjenja baterije, sa punjačima za napajanje iz standardne utičnice mrežnog napajanja ili utičnice u vozilu.

Svi modeli serije imaju poboljšanu funkciju brzog ispitivanja neprekidnosti, sa automatskim podešavanjem mernog opsega od 0.01 Ω do 1.0 MΩ. Ispitivanje neprekidnosti se može obaviti ispitnim strujama 200mA ili 20mA, kako bi se ispunili zahtevi u određenoj primeni. Kod ovih instrumenata takođe postoji mogućnost merenja napona do 600V AC i DC , pri čemu su AC merenja TRMS.

Novi instrumenti MIT 400 Mk 2 za ispitivanje izolacije kompanije Megger projektovani su imajući vidu najviše standarde bezbednosti. Imaju CAT IV 600 V mernu kategoriju prema zahtevima za bezbednost u skladu sa standardom IEC61010, što znači da su pogodni za korišćenje na svim delovima niskonaponske elektične instalacije, imaju funkciju detekcije električnog kola pod naponom i zaštitu koja automatski onemogućava ispitivanje uz upozorenje da je instrument povezan sa električnim kolom gde postoji prisustvo napona.

Kao svi instrumenti kompanije  Megger, novi MIT 400 Mk 2 instrumenti za ispitivanje izolacije projektovani su da izdrže zahtevne uslove na terenu bez oštećenja. Oni imaju kućište oklopljeno čvrstom gumom koje apsorbuje udar i omogućava sigurno držanje u rukama sa stepenom zaštite IP54. Pored svega toga instrument ima šinu na vrhu što omogućava dodavanje pribora kao što su magnetni držači i držači za pojas..

Da biste saznali više kliknite ovde