Menu
Kompanija
Novosti
Izazovi ispitivanja relejne zaštite u sistemima obnovljivih izvora energije

Izazovi ispitivanja relejne zaštite u sistemima obnovljivih izvora energije

Relay protection in renewables

Distribuirani energetski resursi (DER) povezani na elektroenergetsku mrežu postaju sve češći, a to stvara značajne izazove za implementaciju i ispitivanje sistema relejne zaštite. Konkretno, mora biti moguće testirati sisteme kako bi se pokazalo da će adekvatno zaštititi stabilnost frekvencije mreže, a testiranje takođe mora uzeti u obzir posebne zahteve releja sa sopstvenim napajanjem, koji se sve više koriste.

Megger-ov SVERKER900 test set je od samog početka dizajniran  imajući na umu ove zahteve. Uređaj generiše ispitne talasne oblike brzine promene frekvencije (ROCOF) koji su u potpunosti usaglašeni sa IEC 60255-181:2019. Pored toga, na njegove strujne izlaze ne utiču harmonici povezani sa relejima sa sopstvenim napajanjem, a  izlazi imaju i adekvatan kapacitet da obezbede snagu koja je potrebna ovim uređajima. Ukratko, SVERKER900 nudi kompletno i praktično rešenje za izazove testiranja zaštitnih sistema povezanih sa DER.

KLIKNITE OVDE DA PROČITATE ČLANAK​

 

Imate pitanja? Kontaktirajte nas!