Menu
Kompanija
Novosti
Izveštaj Napredak u monitoringu parcijalnih pražnjenja

Izveštaj Napredak u monitoringu parcijalnih pražnjenja

Utility week RS

Održavanje neprekidnosti napajanja je od vitalnog značaja za uspeh svakog operatora prenosnog sistema, što znači da je potrebno osigurati da visokonaponska oprema radi sa optimalnom efikasnošću. Parcijalna pražnjenja - niskoenergetska električna pražnjenja koja se mogu pojaviti u bilo kom izolacionom medijumu – mogu međutim postepeno oštetiti električnu izolaciju u transformatorima, razvodnim aparaturama, generatorima, motorima, kablovima i drugoj električnoj opremi. Troškovi naknadnih kvarova će verovatno biti mereni neplaniranim prekidima napajanja, propuštenim ciljevima u pogledu performansi i regulatornim kaznama - ili čak možda požarima, eksplozijama i ozbiljnim povredama.

 

Pročitajte celokupan izveštaj ovde.