Menu
Kompanija
Novosti
Megger kupuje BALTO asortiman proizvoda

Megger kupuje BALTO asortiman proizvoda

BALTO STEVO Electric
Megger sa zadovoljstvom objavljuje akviziciju BALTO linije proizvoda od kompanije STEVO Electric bvba (Belgija).
 
Proizvodi BALTO, koji se kontinuirano razvijaju od njihovog lansiranja 2003. godine, koriste se za ispitivanje rada brzih električnih prekidača u mrežama jednosmerne struje. Ovi prekidači namenjeni zaštiti opreme, često nalaze primenu u električnoj vuči, šinskom i podzemnom transportu, gde je njihov pouzdan rad presudan za održavanje bezbednog delovanja sistema zaštite u mrežama jednosmerne struje. Postoje i druge primene u fotonaponskoj tehnologiji, pomorstvu, rudarskoj i teškoj industriji.
 
BALTO prozvodi proširuju ponudu Meggerovih rešenja na železničku i metro industriju sa trendom veće elektrifikacije i prelazom na digitalnu komunikaciju i upravljanje. Oni dopunjuju Megger-ov portfolio rešenja za električna ispitivanja, merenja i dijagnostiku koja omogućavaju monitoring stanja električne opreme u elektroenergetskim sistemima i u celoj industriji.
 
Komentar Dr Andrew Dodds-a, direktora grupe: „Ova akvizicija nastavlja Megerove ambicije rasta i jača podršku koju možemo da pružimo kupcima na polju ispitivanja zaštite mreže“.​
 
Za više informacija kontaktirajte: DoverSales@megger.com ili vašeg lokalnog predstavnika kompanije Megger.