Menu
Kompanija
Novosti
Megger preuzima Metrycom, tehnološkog lidera u rešenjima za monitoring pametnih mreža (Smart Grid)

Megger preuzima Metrycom, tehnološkog lidera u rešenjima za monitoring pametnih mreža (Smart Grid)

Metrycom

Dover, Velika Britanija, 3. Decembar, 2021 – Kompanija za električna merenja Megger Group (“Megger”) objavila je danas da je kupila celokupan akcijski kapital komanije Metrycom, provajdera mrežnih senzora i analitike za industriju snabdevanja električnom energijom.

Metrycom isporučuje jedinstvena rešenja mrežnih senzora i analitike za online merenja, monitoring stanja i lociranje kvara koristeći opsežne algoritme za detekciju i predikciju u elektroenergetskim mrežama srednjeg i visokog napona.  Mreže Smart Grid senzora pružaju uvid operatorima prenosnog sistema omogućavajući praćenje potrošnje energije u realnom vremenu, neuravnoteženosti faza, i tokova energije u mreži uključujući distribuirane energetske resurse.

Analitika pruža donosiocima odluka prediktivnu analizu budućih kvarova, podržavajući prediktivne prakse održavanja zajedno sa poboljšanim otkrivanjem i lociranjem neplaniranih ispada. Ovo takođe omogućava poboljšanu pouzdanost sistema mreža iz godine u godinu, uz poboljšanja indeksa pozdanosti mreže SAIDI, SAIFI i CAIFI.

Jim Fairbairn, glavni izvršni direktor Megger-a, je rekao „Oduševljeni smo što ćemo Metrycom primiti  u porodicu Megger. Metricomova tehnologija Smart Grid senzora je najbolja u klasi, omogućavajući elektroenergetskim kompanijama bolju vidljivost u SN mrežama kako bi pomogla u upravljanju radom mreže i preventivnom održavanju zasnovanom na stanju, što sve poboljšava pouzdanost mreže”.

O kupovini koja podržava Meggerovu strategiju rasta, naveo je: „Pripajanje Metrycom-a podržava dugoročni prelazak industrije na online rešenja za monitoring i dopunjuje Megger-ova rešenja za monitoring parcijalnih pražnjenja za GIS i GIL opremu u transformatorskim stanicama. Ova akvizicija podupire našu srednjoročnu viziju da postanemo povezan, digitalno fluentan, analitički partner sa dodatnom vrednošću za kompanije u oblasti snabdevanja električnom energijom i sve kupce koji se bave upravljanjem energijom”.

Liron Frenkel, glavni izvršni direktor Metrycom-a, je istakao: „Veoma smo zadovoljni što nas je preuzeo Megger, jer ovo dopunjuje poslovanje Metrycom-a, pružajući izvanredne mogućnosti za razvoj poslovanja i prošireni domet ka novim klijentima koji mogu imati koristi od naših visokokvalitetnih rešenja za monitoring pametnih elektroenergetskih mreža”.

O Metricom-u - osnovan u Izraelu 2008. godine, sa sedištem u Herzliya, gde je fokus bio na inženjerskom razvoju najsavremenijih rešenja za pametnu elektroenergetsku (Smart Grid) mrežu, blisko sarađujući sa Izraelskom električnom korporacijom i drugim inovativnim kompanijama u oblasti snabdevanja električnom energijom, kako bi odgovorili na buduće potrebe elektroenergetske industrije. Te potrebe uključuju podršku različitim topologijima mreže, jedinstvena rešenja za kompenzovane mreže, prediktivne analize, prelociranje kvara, najviši stepen ojačanja sajber bezbednosti, fleksibilne komunikacione opcije uključujući integrisane mobilne i meš-radio mreže za urbane i ruralne elektroenergetske mreže i pouzdan, rad bez održavanja u različitim okruženjima sa mogućnostima efikasnog raspolaganja električnom energijom.

O Meggeru - sa sedištem u Doveru, Velika Britanija, Megger ima devet proizvodnih lokacija širom sveta i lokalne kancelarije u 42 zemlje. Od 1889. godine, poslovni fokus je bio da podrži industriju električne energije sa instrumentima za ispitivanje i merenje, pružajući uvid u performanse elektroenergetske opreme. Meggerovo ulaganje u online merenja dodatno povećava njegovu relevantnost za elektroenergetsku industriju u budućnosti.