Menu
Kompanija
Novosti
Postizanje uspeha metodom dielektričnog frekventnog odziva (DFR) u svim primenama

Postizanje uspeha metodom dielektričnog frekventnog odziva (DFR) u svim primenama

IDAX322

Vlaga koja se akumulira u sistemima za izolaciju papir-ulje može generalno dovesti do stvaranja mehurića i degradacije mehaničke čvrstoće celuloze i dielektrične čvrstoće ulja. Metoda dielektričnog frekventnog odziva (DFR) je merna tehnika u kojoj se kapacitivnost i gubici (faktor dielektričnih gubitaka ili tangens delta) mere u širokom frekventnom opsegu. Napredni modeli materijala (npr. ulje, papir) koriste se za precizno izračunavanje sadržaja vlage u čvrstoj izolaciji i provodljivosti ulja. Članak opisuje prednosti DFR tehnologije i uspešno iskustvo na terenu sa IDAX-om tokom poslednjih 25 godina. Razmatra se uticaj visokog nivoa smetnji na terenu, posebno pri ispitivanju niskokapacitivnih objekata (prolaznih izolatora, strujnih transformatora). Novi IDAX322 sa ispitnim naponom od 2 kV posebno je dizajniran da prevaziđe ove poteškoće sa mnogo boljim odnosom signal-šum ...

... kliknite ovde da biste pročitali ceo članak objavljen u TRANSFORMERS MAGAZINE.

 

IDAX322_350x350.jpg

IDAX322 je visokonaponski dijagnostički instrument zasnovan na DFR metodi (dielektričnog frekventnog odziva)

•             Prilagođen za ispitivanja na terenu energetskih transformatora, prolaznih izolatora i mnogih drugih ispitnih objekata

•             Dizajniran za najzahtevnije uslove na terenu

•             Ispitni kapacitet 2 kV i 50 mA - idealno za objekte male kapacitivnosti kao što su prolazni izolatori i merni transformatori, i više od toga ...

Više informacija možete dobiti popunjavanjem formulara ovde.