Menu
Kompanija
Novosti
Vrhunska ispitna kutija za trafostanice

Vrhunska ispitna kutija za trafostanice

SVERKER900 for substations

SVERKER900 sadrži tri strujna i četiri naponska generatora sa nezavisnim i tačnim podešavanjem amplitude, faznog ugla i frekvencije. Pored toga, strujni i naponski generatori mogu se povezati paralelno ili serijski kako bi se obezbedili jednofazni izlazi od 105A do 900A. To znači, da iako je ispitni set principijelno projektovan za sekundarno ispitivanje relejne zaštite, u mnogim primenama se može koristiti i za primarno ispitivanje.

Pored  strujnih i naponskih generatora, SVERKER900 ima veliki ekran u boji osetljiv na dodir kojim je omogućen intiutivni korisnički interfejs, kao i snažan interni procesor čime je eliminisana potreba za korišćenjem eksternog računara pri većini  manuelnih i poluautomastkih ispitivanja.

Pomoću ekrana osetljivog na dodir moguće je pristupiti velikom broju prethodno konfigurisanih virtuelnih ispitnih instrumenata, i na taj način jednostavno i brzo izabrati potrebnu ispitnu funkciju. Glavnim virtuelnim instrumentom obezbeđena su vremenska ispitivanja kao i opciono manuelno određivanje „pick-up“ i „drop-out“ tačaka za releje, uz opšte funkcije generisanja, injektovanja i merenja struja i napona.

Preostali virtuelni instrumenti su instrument za magnetizaciju strujnog transformatora, instrument za ispitivanje stanja pre i u toku kvara, instrument za „ramp“ funkciju i instrument za snimanje cele ispitne  sekvence. Takođe postoji instrument za merenje impedanse kojim je omogućeno da se releji ispituju direktno merenjem impedanse i automatskom konverzijom impedanse u napone i struje koja se sprovodi SVERKER900 ispitnim setom.

Kod SVERKER900 podržani su takođe potpuno manuelno upravljanje i konfiguracija. Kao dodatak ekranu osetljivom na dodir, SVERKER ima veliku rotacionu selektorsku sklopku koja se može podesiti prema zahtevu, za upravljanje strujnim i naponskim generatorima. Ispitne konfiguracije i rezultati ispitivanja memorišu se u trajnoj internoj memoriji i mogu se preneti na i sa PC-ja preko USB porta instrumenta.

Kako bi se dalje proširila njegova funkcionalnost, SVERKER 900 ima 4 programabilna binarna ulaza, 2 programabilna binarna izlaza, tajmer sa zasebnim start i stop ulazima i funkcije za merenje napona, struje, otpornosti, impedanse, faznog ugla, snage i faktora snage.

SVERKER900 se koristi u sledećim primenama: puštanje u rad i održavanje distributivnih transformatorskih stanica i instalacija generatora; ispitivanje elektromehaničkih, statičkih i numeričkih zaštitnih releja; iscrtavanje pobudnih krivih strujnih transformatora; merenje opterećenja za strujne transformatore; merenje polariteta/smera, merenje impedance, jednofazno i trofazno ispitivanje injekcijom kod razvodnih aparatura; provera SCADA objava i mernih vrednosti; i sprovođenje merenja u mreži.

Za više informacija  kliknite ovde