Menu
Kompanija
Power on

Upoznajte se sa oblastima električnog ispitivanja

Mi u Megger-u u potpunosti razumemo da je redovno snabdevanje električnom energijom od suštinskog značaja za vaše poslovanje. Zato smo posvećeni projektovanju i proizvodnji bezbedne i pouzdane prenosne opreme za ispitivanje, koja je jednostavna za korišćenje i ima vodeću svetsku tehničku podršku i ekspertizu.

Company video

Možemo vam pomoći tokom ispitivanja prilikom prijema, puštanja u rad i održavanja koje vršite u prediktivne, dijagnostičke ili rutinske svrhe. Budući da radimo neposredno sa kompanijama za proizvodnju i isporuku električne energije, međunarodnim telima za standardizaciju i tehničkim institucijama, doprinosimo na taj način pouzdanosti i napretku elektroenergetske industrije.

Priključite se uz Megger!

 

Glavne oblasti primene 

Naše poslovanje fokusira se na šest oblasti primene, kako bismo obezbedili isporuku odgovarajućeg kvaliteta prema potrebama korisnika na svim teritorijama koje pokriva električna mreža, od proizvodnje i prenosa do distribucije i potrošnje. Želimo da vam prenesemo svoje kombinovano iskustvo kroz sve segmente primene i pružimo vam svu moguću tehničku i prodajnu podršku.

Cable test and fault location

Lociranje kvara i ispitivanje na kablovima

Mi smo svetski lideri za rešenja u oblasti ispitivanja, dijagnostike i lociranja kvara na kablovima. Naši proizvodi za ispitivanje kablova imaju sjajne performanse, izdržljivi su i lako se koriste, a projektovani su tako da dobijete što brže i preciznije rezultate. Pomoću njih možete pronaći kvarove na kablovima koje drugim instrumentima ne možete, čime maksimalno povećavate vreme ispravnog rada i smanjujete troškove.

Svetske kompanije za proizvodnju i distribuciju električne energije zavise od naših proizvoda kad je reč o minimiziranju vremena potrebnog za brzo i precizno lociranje kvarova. Ukratko, zavise od Megger-a u pogledu napajanja električnom energijom.

Pogledajte naš izbor proizvoda za ispitivanje i lociranje kvara na kablovima

 

Transformer test and diagnostics

Ispitivanje i dijagnostika na transformatorima

Transformatori su najskuplja dobra transformatorskih stanica. Razumevanje njihovog stanja od ključnog je značaja za minimiziranje rizika od kvarova, identifikovanje kvarova kada do njih dođe, maksimiziranje životnog veka transformatora i donošenje najisplativijih odluka u vezi s njihovim održavanjem i radom.

Postoji nekoliko mogućih pogleda na opšte stanje transformatora, stoga je za kompletnu procenu potreban veći broj ispitivanja. Mi nudimo najveći izbor opreme za ispitivanje transformatora u industriji, koja omogućava formiranje sveobuhvatne slike o stanju transformatora. Kao dopuna opremi dostupan vam je i tim za podršku. Naš tim poseduje izuzetna znanja, uključujući ekspertizu u oblasti puštanja u rad, ispitivanja i dijagnostike, kao i režima kvarova. 

Pogledajte naš izbor proizvoda za ispitivanje i dijagnostiku na transformatorima 

 

Sistemi relejne zaštiteProtection relays and systems

Svetske elektroenergetske mreže prenose ogromnu količinu električne energije; potrebno je maksimalno povećati njihovu pouzdanost, i u isto vreme smanjiti na minimum rezervni prenosni kapacitet. Da bi se to postiglo, sistemi relejne zaštite koji se koriste za nadzor elektroenergetskih mreža razvijeni su u integrisane, složene "pametne" sisteme. Provera i ispitivanje šeme rada zaštitnog releja su obavezni kako bi se osigurala pouzdanost i sigurnost.

Pogledajte naš izbor proizvoda za ispitivanje relejne zaštite 

 

Low-voltage installations

Niskonaponske električne instalacije

Temelji kompanije Megger postavljeni su na proizvodima za ispitivanje izolacije i stoga je on uvek proizvodio rešenja za ispitivanja na niskom naponu u stvarnim svakodnevnim uslovima. Ponosni smo na svoj razvoj bezbednih, pouzdanih i izdržljivih rešenja za ispitivanja, kod kojih niska cena nipošto ne podrazumeva manju preciznost ili lošije performanse.

Ako vršite svakodnevna ispitivanja u teškim uslovima, naša oprema će tim izazovnim okruženjima odolevati, i radiće brzo i na predviđeni način, što će vam uštedeti vreme i novac.

Pogledajte naš izbor proizvoda za ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija

 

PrekidačiCircuit breakers

Kada je reč o ispitivanju prekidača, Megger je najiskusnija kompanija na svetu. Mi imamo sveobuhvatan i raznovrstan izbor proizvoda za ispitivanje ovih vrlo važnih dobara. Naša misija je da vam omogućimo da utvrdite mehaničko i električno stanje prekidača bez potrebe za skupim demontažama koje mogu da poremete svakodnevni rad.

Pomoću naše opreme možete da procenite svaki aspekt performansi prekidača, jer je projektovana tako da se bezbedno i lako koristi, a pri tome daje pouzdane rezultate.

Pogledajte naš izbor opreme za ispitivanje prekidača 

 

General electrical testing

Električna ispitivanja za opšte namene

Megger nudi i obiman katalog ispitnih instrumenata za opšte namene, koji pokrivaju širok raspon industrijskih i drugih primena. U elektroenergetskim i industrijskim okruženjima koja se stalno menjaju raste potražnja za instrumentima kao što su:

  •   Instrumenti za ispitivanje otpornosti izolacije na 5 kV, 10 kV i 15 kV
  •   Digitalni ommetri za male otpornosti 
  •   Instrumenti za ispitivanje baterija u stanju pripravnosti
  •   Oprema za ispitivanje kvaliteta električne energije

Pogledajte naš izbor proizvoda za opšta električna ispitivanja