Menu

DDA16, DDA30 i DDA60

DDA30 i DDA60 uređaji za kontrolu i nadogradnju Multi-Amp ispitnih setova za prekidače

  • Mogućnost naknadne ugradnje u Multi-Amp Model CB-9116, Model DB-8130 i Model CB-8160 setove za ispitivanje prekidača
  • Tehnologija digitalne obrade signala (DSP)
  • Promenljivo trajanje impulsa i ugao paljenja kod upravljanja izlaznom strujom
  • U saglasnosti sa NEMA AB-4 ispitnim smernicama

DDA-16, DDA-30 i DDA-60 koriste najnoviju tehnologiju digitalne obrade signala (DSP) za upravljanje ispitnim setovima za prekidače i mere reakcije prekidača koji se ispituje. Mogućnost naknadne ugradnje, daje korisniku Multi-Amp ispitnih setova za prekidače opciju unapređenja postojećih sistema i izbegavanja troškova nabavke novih. DSP tehnologija obezbeđuje potpuno digitalno upravljanje tiristorima i uzima digitalne uzorke izlazne struje za merenja visoke tačnosti.