Menu

VF3

Detektor AC napona

Dokumentacija proizvoda
  • Bezkontaktna detekcija AC napona
  • Automatska zujalica za zvučno upozorenje
  • Crveni indikator napona u ispitnom vrhu
  • Ultra sjajna LED ručna lampa

Megger VF3 detektor napona je kompaktan instrument u obliku olovke za identifikaciju prisustva AC napona od 90 V do 600 V na 50 ili 60 Hz. Napon se kapacitivno detektuje, i signalizira na instrumentu tako što zasvetli crveni LED indikator koji je smešten na belom ispitnom vrhu. VF3 ima dodatno uređaj za zvučno upozorenje koji se aktivira istovremeno sa crvenim LED indikatorom.

VF3 sadrži sjajni LED izvor svetlosti za funkciju ručne lampe. Produženje životnog veka baterije se postiže time što je ugrađen visoko sjajni i efikasni LED izvor svetlosti.

Primena

VF3 se koristi za identifikaciju prisustva AC napona na priključnicama, sklopkama, prekidačima, osiguračima, svetiljkama, provodnicima i kablovima. Instrument može identifikovati prekide u provodnicima praćenjem duž kabla od izvora do mesta gde indikator više ne svetli; on takođe identifikuje pregoreli osigurač dok je u kolu.