Menu

TE PDS

Detektor parcijalnih pražnjenja

  • Jednostavan za upotrebu
  • Kompaktan, male težine i sa napajanjem iz baterije za maksimalanu fleksibilnost
  • Induktivni i kapacitivni senzori visoke osetljivosti
  • Zvučni i vizuelni indikator

Sa ovim instrumentom obezbeđen je induktivni i kapacitivni senzor za procenu kvaliteta, detekcijom parcijalnih pražnjenja u spojevima i završnicama VN izolovanih kablova.