Menu
Proizvodi
Archive
VF1 i VF2

VF1 i VF2

Detektori AC napona

Dokumentacija proizvoda

Detektuje prisustvo AC napona na:

  • Priključnicama
  • Osiguračima
  • Sklopkama
  • Provodnicima i kablovima
  • Prekidačima
  • Svetiljkama

Brza i laka provera prisustva AC napona.

Proverite prisustvo AC napona koje se signalizira crvenom LED indikacijom na belom ispitnom vrhu.

Sadrži beli LED izvor svetlosti koji se koristi pri lošem osvetljenju.