Menu

DCM310 i DCM320

Digitalna strujna klešta

  • Postoje opcije: model DCM310 samo strujna klešta ili model DCM320 koji je multimetar
  • Merenja do 400 A AC sa nižim strujnim opsezima za poboljšanu rezoluciju
  • 600 V AC/DC DCM320
  • 20 MΩ otpornost DCM320
  • Data Hold
  • Max Hold DCM310
  • Mali "džepni" dizajn
  • Izuzetno dug životni vek baterije
  • Isporučuje se sa torbicom za nošenje
  • IEC61010 CAT III 600 V

DCM310 i DCM320 su idealna strujna klešta za upotrebu u održavanju električnih instalacija i verifikaciju električnih sistema i opreme.

Velike čeljusti strujnih klešta omogućavaju merenja na kablovima prečnika 27 mm što pokriva većinu primena u električnim instalacijama u industrijii.