Menu

Serija DELTA4000

Dijagnostički sistem za procenu stanja izolacije sa ispitnim naponom do 12kV

  • Set za ispitivanje faktora snage
  • Automatsko i ručno upravljanje
  • Tačni i ponovljivi rezultati merenja sa suzbijanjem visokog nivoa šuma
  • Lagan robustan dizajn iz dva dela
  • Ugrađena "pametna" temperaturna korekcija (u postupku patentiranja)
  • Automatska detekcija zavisnosti od napona (u postupku patentiranja)

Serija DELTA4000 je potpuno automatizovan set za ispitivanje faktora snage /faktora dielektričnih gubitaka ( tangens delta ) izolacije na 12 kV, projektovan za procenu stanja električne izolacije u visokonaponskim aparatima kao što su transformatori, izolatori, prekidači, kablovi, odvodnici prenapona i rotacione mašine.

Seriju čine dve konfiguracije:

  • DELTA4110 sa eksternim računarom (nije uključen) sastoji se od DELTA4100 upravljačke jedinice i DELTA4010 visokonaponske jedinice
  • DELTA4310 se isporučuje sa integrisanim računarom i sastoji se od DELTA4300 upravljačke jedinice i DELTA4010 visokonaponske jedinice