Menu

ICLAMP

Dodatna strujna klešta 1000A AC

  • CAT IV 600 V merenje struje do 1000 A AC
  • Osetljivost 1 mA /1 A sa naznačenim teretom od 1 Ω
  • Velike čeljusti za kablove prečnika do 52 mm
  • Izlazni priključci zaštićeni električnim kolom za ograničenje napona
  • Pogodna za struje odvoda

ICLAMP se koristi sa namenskim instrumentima za ispitivanje uzemljenja DET3TC DET4TC i DET4TCR i sa multifunkcionalnim instrumentom za ispitivanje instalacija MFT1735 za sprovođenje ispitivanja bez odspajanja uzemljivača (Attached Rod Technique - ART). ICLAMP se takođe koristi u kombinaciji sa VCLAMP za ispitivanje uzemljivača bez ispitnih sondi (engl. stakeless testing) korišćenjem DET4TC DET4TCR i MFT1735.

Kada je upravljačka sklopka na MFT1731 MFT1721 i MFT1735 u poziciji "clamp", ICLAMP se koristi za merenje struje u opsegu od 1mA do 1000 A.