Menu
Proizvodi
Ispitivanje izolacije
Ispitivanje izolacije VLF metodom
Dodatni uređaj za tangens delta ispitivanje

Dodatni uređaj za tangens delta ispitivanje

Dodatni uređaj VLF sinus sistema

  • Veoma tačno merenje
  • Opciono korekcija struje odvoda
  • Veliki opseg bežične komunikacije
  • Merenje na visokom naponu

Dodatni uređaj za tangens delta ispitivanje omogućava precizno određivanje stanja kabla. Posledice koje su sastavni deo starenja kao što su stepen vlažnosti i stvaranje “vodenih stabala” mogu se jednostavno prepoznati i kvantifikovati, što čini dodatni uređaj za tangens delta ispitivanje idealnim instrumentom za praćenje stanja kabla.

Ovaj uređaj može se koristiti kao samostalni sistem sa prenosivim VLF sinus sistemima ili u kombinaciji sa VLF sinus sistemima integrisanim u merna vozila.

Sistem postiže veoma tačna merenja jer se merenja obavljaju na visokom naponu i merna glava se može postaviti veoma blizu ispitivanom objektu.