Menu

TDR2050

Dvokanalni lokator kvara na kablovima za primene u energetici

Projektovan za lociranje kvarova na elektroenergetskim kablovima za napajanje, reflektometar u vremenskom domenu TDR2050 je izdržljiv. Isporučuje se sa ispitnim provodnicima sa osiguračima, standardno ima mernu kategoriju CAT IV 600 V i stepen zaštite IP54 tako da je spreman za rad u realnim uslovima.

Funkcije kao što su Auto setup pomažu operaterima koji su neiskusni u merenju da brzo dobiju korisne tragove, dok AUTO Find funkcija pomaže u interpretaciji dobijenih tragova. Za iskusnije korisnike postoji mogućnost ručnog isključenja auto find funkcije što dozvoljava finija podešavanja koja omogućavaju identifikaciju kvarova teških za određivanje.

Megger-ov novi izgled ekrana omogućava operateru da preklapa tragove što pomaže u lociranju kvarova.  

  • CAT IV 600 V zaštita ulaza
  • Stepen zaštite IP54 omogućava rad u realnim uslovima
  • Automatski režim podešavanja (AUTO) za trenutnu, laku