Menu

TDR2000/3 i TDR2010

Dvokanalni reflektometar (TDR) sa naprednim karakteristikama

  • Stepen zaštite IP54 omogućava rad u realnim uslovima
  • Automatski režim podešavanja (AUTO) za trenutnu i laku upotrebu
  • AutoFind i FindEnd funkcije pomažu brzo nalaženje kvara
  • Funkcija označavanja traga (Trace tagging) omogućava da se sačuva naziv uz trag
  • Pojačanje u zavisnosti od udaljenosti radi sprečavanja slabljenja signala
  • Step funkcija za poboljšanje detekcije kvarova blizu kraja kabla

Projektovani za lociranje kvarova na telekomunikacionim i signalnim kablovima i na nekim izvorima napajanja, reflektometri u vremenskom domenu TDR2000/3 i TDR2010 su izdržljivi. Imaju mernu kategoriju CAT IV 150 V i stepen zaštite IP54 tako da su spremni za rad u realnim uslovima.

Funkcije kao što su Auto setup pomažu operaterima koji su neiskusni u merenju da brzo dobiju korisne tragove, dok AUTO Find funkcija pomaže u interpretaciji dobijenih tragova. Za iskusnije korisnike postoji mogućnost ručnog isključenja AutoFind funkcije, što dozvoljava finija podešavanja koja omogućavaju identifikaciju kvarova teških za određivanje.

Megger-ov novi izgled ekrana omogućava operateru da preklapa tragove što pomaže u lociranju kvarova.

TraceXpert

TraceXpert is a fully featured PC software application for the Windows operating system, which is used to download results from compatible instruments, store and manipulate these results, manage customer details, print out reports and upload data back to the TDR.

TraceXpert Software
TraceXpertInstaller_v103_iv.zip
14,2 MB | 13.10.20
TraceXpert User Guide
TraceXpert_UG_ml_V02.pdf
14,9 MB | 19.08.20