Menu

EP9

Echo Pulser

Dokumentacija proizvoda
  • Generisanje jasnog signala za merenje refleksije u vremenskom domenu
  • Povezivanje na kablove pod naponom, priključnice, sabirnice, stezaljke itd.
  • Ne utiče na rad mreže

Veoma je teško locirati kvar ili kraj kabla u distributivnoj mreži korišćenjem samo merenja reflektometra u vremenskom domenu (TDR).

Echo Pulser obeležava mesto na kablovskoj mreži na koje je priključen, praveći privremenu kratku vezu koja je jasno vidljiva za reflektometar, čime je omogućeno korisniku da locira i identifikuje tačku na koju je priključen Echo Pulser pomoću TDR-a .