Menu
Događaji
CIRED

CIRED

Konferencija

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizuje 11. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, 24-28. septembar 2018, Kopaonik, MK Resort.

Broj komercijalnih učesnika ove godine dostigao je rekordni broj od čak 61 kompanije. Takođe, sa 147 učesnika iz inostranstva Savetovanje je još jednom potvrdilo svoj regionalni karakter. Od preko 140 prijavljenih radova, za prezentovanje na skupu prihvaćeno je 107 radova. Službeni jezici na Savetovanju biće srpski i engleski (biće organizovan simultani prevod sa srpskog na engleski jezik i obrnuto).

Za više informacija kliknite ovde

Kopaonik

24 septembar 2018 - 28 septembar 2018