Menu

Događaji

12 septembar
16 septembar
13. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije – CIRED

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetom CIRED Crne Gore i drugim, kompanijama i stručnjacima iz zemlje i regiona, organizuje 13. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, od 12-16. septembra 2022, Grand Hotel, Kopaonik, Srbija.