Menu

PA2505K

Fantomsko opterećenje

Dokumentacija proizvoda
  • Svi opsezi su dostupni simultanom selekcijom na selektorskoj sklopci za izbor strujnog opsega
  • Eliminiše potrebu za promenom ispitnih provodnika
  • Izbor faktora snage 0.5 ili 1
  • Ispituje monofazna ili višefazna električna brojila

Robustan instrument PA-2505K tzv. fantomsko opterećenje radi na monofaznom izvoru napajanja i projektovan je za ispitivanja na terenu monofaznih i višefaznih električnih brojila sa faktorom snage 0.5 ili 1.

Ovaj uređaj koristi selektorsku sklopku za teške uslove rada u kombinaciji sa regulisanim autotransformatorom, kako bi se obezbedilo kontinualno podešavanje struje opterećenja - značajna funkcija koja omogućava upravljanje izlazom za različite impedanse kola opterećenja ili u slučaju varijacija napona izvora.

Uređaj je namenjen za kontinuirani rad sa prinudnim vazdušnim hlađenjem koje obezbeđuje ugrađeni ventilator. Primarni i sekundarni ispitni provodnici se isporučuju kao standardna oprema.