Menu

EZ-THUMP 3 kV i EZ-THUMP 4 kV

Izuzetno mobilan sistem za lociranje kvarova na NN mreži

  • Dva stupnja pražnjenja 500 J na 1.5 kV i 3.0 kV samo za EZ-Thump 3kV
  • Jedan stupanj pražnjenja 500 J na 4.0 kV samo za EZ-Thump 4kV
  • F-OHM HV blokada omogućava bezbedno uzemljenje
  • Napajanje iz baterije i mrežno napajanje
  • Automatsko lociranje kraja kabla i kvara na kablu
  • TFT LCD ekran u boji
  • ARM® prelociranje (makrolociranje) kvara
  • Mikrolociranje kvara (engl. pinpointing)
  • Opciono Softver za sekcionisanje*

Sa težinom manjom od 32 kg EZ-Thump 3 kV je prvi od svoje vrste na tržištu, a sa naprednijim EZ-Thump 4 kV predstavlja seriju najlakše prenosivih sistema za lociranje kvara, specijalno namenjenih za niskonaponske energetske kablove sa plaštom i bez plašta.

Koriste “Easy Go” ispitni sistem, koji je lak za rukovanje, interpretira rezultate i zahteva minimalnu obuku za pronalaženje kvara.

Ugrađen je reflektometar u vremenskom domenu (TDR) sa opsegom od 7.6 km, refleksijom luka na 3 ili 4 kV respektivno, za prelociranje (makrolociranje) kvara. Za mikrolociranje EZ-Thump daje udarnu energiju od 500 J, na 1.5 i 3 kV ili 4 kV respektivno,  DC ispitivanje za detekciju proboja i merenje otpornosti izolacije .

Dodatna primena za EZ-Thump je ispitivanje kvara na plaštu, kao i lociranje kvara na plaštu .

Uređaji se napaju iz mreže ili njihove interne baterije. Mogu da stanu u prtljažnik automobila, što ih čini idealnim za fleksibilno i brzo pronalaženje kvara.

Technical Documents
Tehničko uputstvo
Power Cable Fault Locating Safety Notice