Menu

MJ159, MJ359 i 210170

Glavni Megger instrumenti za ispitivanje izolacije

Ovi proizvodi su ukinuti i zamenjeni sa MIT300 serijom 

  • Direktno očitavanje rezultata sa skale bez množenja sa koeficijentom
  • Više ispitnih napona za ispitivanje napona dodira i napona koraka
  • Zaštitni Guard priključak za eliminaciju površinskih struja odvoda

MJ459 i MJ159 zamenjuju BM12 i MJ10 respektivno.

Postoje 4 modela za ispitivanja opšte namene i ona uključuju i niskonaponski model .

Svi su prenosivi, samostalni instrumenti projektovani da obave brzo i tačno merenje.

Četiri modela imaju analogni prikaz i mogućnost izbora četiri ispitna napona 100, 250, 500 i 1000 V DC, merenje otpornosti izolacije do 2000 MΩ i omski opseg do 5000 Ω. Preostali model ima četiri ispitna napona od 50, 100, 250 i 500 V DC, merenje otpornosti izolacije 1000 MΩ.