Menu

MGTR-II

GPS prijemnik sa tajmerom

Dokumentacija proizvoda
  • Malih dimenzija i težine
  • Jednostavan za korišćenje, programabilnog izlaznog impulsa za sinhronizovano ispitivanje s kraja na kraj
  • 100 ns tačnost u roku od nekoliko minuta od pokretanja, 12-to kanalni GPS vremenski prijemnik
  • Stabilnost bliska Rubidium standardu tokom privremenog gubitka GPS signala
  • IRIG-B serijski vremenski kod na izlazu IRIG-B
  • Standardni izlaz jedan impuls u sekundi (PPS)
  • Vremenska oznaka događaja (Event time tag-ETT) vremenska marka sa rezolucijom od 100 ns

MGTR-II je mali, lak, prenosiv sistem GPS satelitskih prijemnika posebno projektovan za sprovođenje ispitivanja s kraja na kraj zaštite vodova sa Megger SMRT, MPRT i PULSAR ispitnim sistemima za relejnu zaštitu. MGTR-II obezbeđuje precizno programirani izlazni impuls (POP) sa rezolucijom od 100 nanosekundi. Ovaj izlazni impuls omogućava aktiviranje sinhronizacije dva ili više SMRT, MPRT ili Pulsar ispitnih sistema na manje od ±1 µsekund univerzalne vremenske koordinate (UTC).

MGTR-II sastoji se od dvanaesto-kanalnog GPS vremenskog prijemnika integrisanog sa vlasničkom upravljačkom logikom vremena i intrefejsa. MGTR-II simultano prati sve raspoložive GPS satelite. Upravljačka logika izvodi precizne informacije o vremenu. Pored toga MGTR-II obezbeđuje standardni izlaz 1 impuls u sekundi (PPS) i ASCII serijsku vremensku poruku, eksternu vremensku oznaku događaja, IRIG-B serijski vremenski kod na izlazu i najvažnije programabilni vremenski izlaz za sprovođenje ispitivanja s kraja na kraj.

Uređaj se isporučuje sa 15.2 m dugačkim kablom i antenom za sve vremenske uslove, visoke performanse i otpornosti na šum sa integrisanim pretpojačavačem niskog nivoa šuma. Antena se isporučuje sa postoljem visine 4 inča.

Upravljanje uređajem MGTR-II je preko standardne RS-232 serijske veze. Obezbeđen je softver za komunikaciju i upravljanje uređajem MGTR-II .

MGTR

MGTR Windows® Based Control /Software – Software Version 2.1 is designed for use with MGTR and MGTR-II Megger GPS units. Provides simple user interface to set the Programmable Output Pulse for end-to-end tests. Download the Install zip file to your desktop and unzip to install.