Menu

T 99/1

Instrument za visokonaponsko ispitivanje (Hipot)

Dokumentacija proizvoda
  • Idealan za primenu na terenu zbog svoje male težine i kompaktnog dizajna
  • Visok nivo bezbednosti zahvaljujući internom uređaju za pražnjenje
  • Visoka fleksibilnost zbog mogućnosti napajanja iz eksterne baterije
  • Prekostrujno isključenje

Visokonaponski ispitni uređaj T99/1 je prenosiv i moćan ispitni uređaj koji je u stanju da generiše DC napon do 40 kV. T 99/1 se koristi za ispitivanje kablova, kablovskog pribora, postrojenja i instalacija. Zahvaljujući zaštiti od kratkog spoja i velikoj izlaznoj struji, ovaj uređaj je takođe pogodan za lociranje kvara na kablovima (u kombinaciji sa reflektometrom u vremenskom domenu TDR).