Menu

HPG50-H, HPG70-H, HPG80-H i HPG110-H

DC i AC VN ispitni sistem

  • HPG 50-H, AC ispitivanje do 35 kV RMS / DC ispitivanje do 50 kV
  • HPG 70 / 80-H, AC ispitivanje do 50 / 58 kV RMS / DC ispitivanje do 70 / 80 kV
  • HPG 110-H, AC ispitivanje do 78 kV RMS / DC ispitivanje do 110 kV

Viskokonaponski ispitni setovi HPG 50 do 110-H su pogodni za AC ispitivanje na 50 Hz (35 do 78 kV RMS) i DC ispitivanje do 110 kV. HPG 50 do 80-H su pogodni za AC ispitivanje na 50 Hz (35 do 58 kV RMS) i DC ispitivanje do 80 kV*. HPG ispitni sistemi sastoje se iz dve odvojene jedinice: upravljačke jedinice i visokonaponske jedinice. Ovo razdvajanje omogućava korisniku upotrebu ispitnog seta na terenu bez ikakvih komplikacija. Tipična područja primene:

  • Ispitivanje kablova
  • Ispitivanje razvodnih aparatura
  • Ispitivanje strujnih transformatora
  • Ispitivanje SN sistema