Menu

DETEX

Indikator prisutnosti faze/Piezo verifikator/Detektor napona

Dokumentacija proizvoda
  • Detektori napona
  • Sedam modela
  • Neprekidan monitoring
  • Usaglašenost sa IEC standardima
  • Identifikatori faza
  • Verifikacija uzemljenih ili neuzemljenih AC sistema
  • Pet modela

Za upotrebu na bilo kom uzemljenom električnom sistemu DETEX detektori napona dostupni su u sedam modela koji pokrivaju opseg od distributivnih naponskih nivoa do napona dalekovoda do 550 kV. Biddle nudi šest elektronskih "beeper" modela i jedan model sa LED indikacijom radi veće vidljivosti prilikom ispitivanja u zatvorenom prostoru.

Beeper elektronski detektori sa zvučnim signalom daju zvučnu i vizuelnu indikaciju prisustva faznih AC napona u skladu sa ANSI C84.1-1982 standardima.

6.9-kV model je opremljen sa teleskopskom izolacionom motkom. Svi drugi modeli su opremljeni za univerzalnu montažu sa žlebovima na izolacionu motku pod nazivnim naponom sistema koji se ispituje.

Elektronski detektori napona koji se koriste za napone na distributivnim mrežama (Kat. br. serije 514360) imaju jednu crvenu svetleću diodu.

Detektori za nazivni napon prenosne mreže (Kat.br. serije 514242 serije) imaju 4 svetleće diode (LED) za poboljšanu vidljivost na većim udaljenostima.

Detektor napona sa LED indikacijom je namenjen za ispitivanja uzemljenih AC sistema u zatvorenom prostoru. Jasna LED indikacija omogućava bolju vidljivost u uslovima lošeg osvetljenja. Prisustvo napona unutar radnog opsega detektora tokom ispitivanja, će uticati da zasvetli LED sijalica.

Ugrađen piezoelektrični izvor napona ima ispitnu funkciju kojom obezbeđuje da detektor bude operativan pre upotrebe. Samoispitivanje se aktivira pomoću tastera.

LED detektor je opremljen sa 48-in. (1219-mm) teleskopskom izolacionom motkom kalibrisanom i označenom za napone unutar mernog opsega detektora. Ova razgraničenja pomažu korisniku u podešavanju izolacione motke na dužinu potrebnu za siguran rad. Motka se uvlači na 34 in. (864 mm), za praktično skladištenje kada se ne koristi u torbi za nošenje od vinila.